Gifvrije aanpak “on”gedierte Overlast

Steenmarters, muizen, ratten, wespen, houtworm, e.d. wie kent ze niet? Toch zijn ze bij de mensen meestal niet welkom. In een dergelijke situatie is er soms sprake van een oorzaak en een gevolg, maar soms ook van pech. Door de leefwijze van het dier te kennen kunnen we ook hiertegen effectieve en langdurige maatregelen treffen zonder gif. Ook het uitleggen aan de klant wat een dier doet en waarom wordt als erg verhelderend ervaren.