Zwambeheersing en vochtregulatie

Al jaren herstellen we met groot succes “zwam” in houten vloeren en hebben we in de
praktijk bewezen dat gifgebruik een tekortschieten van kennis is.
Met een biologische bril en kennis van ecologie is al snel duidelijk waarop gifvrije
zwambeheersing de nadruk legt. Het is een “oorzaak en gevolg-spelletje”, als je de oorzaak weghaalt verdwijnt het gevolg vanzelf en definitief. Hierdoor is het gebruik van gif echt
overbodig.
De vloerdelen die te veel verzwakt zijn moeten in draagkracht hersteld worden, maar de vloergedeelten die nog voldoende sterkte hebben hoeven niet achteloos in de container
gegooid te worden. Termen als ‘besmettingsgevaar’ en ‘zwamvrij’ zijn wetenschappelijk
bekeken beangstigende illusies.
Nadat een vloer geïnspecteerd is zal duidelijk zijn wat de huidige conditie van de vloer is en
wat de (mogelijke) oorzaken (kunnen) zijn voor aantastingen van het hout. Hierna kan er in
overleg bekeken worden wat de meest adequate werkzaamheden zijn om de vloer goed te
houden en eventueel te herstellen.